Pokyny a pravidla

Pokyny pro soutěžící

Fotografie nám zasílejte pouze v elektronické podobě prostřednictvím registračního formuláře.
Přihlášením fotografie do soutěže vyjadřujete souhlas s jejími pravidly, zejména s oprávněním pořadatele fotografie zveřejnit.

Pokyny pro hlasování

Každý má právo hlasovat pouze 1x a to odesláním hlasovácího formuláře. Jeho součástí je také otázka – tipněte, kolik soutěžících se fotosoutěže zúčastní.
Hlasovací formulář najdete přímo v galerii soutěžních snímků.

Autor nejpřesnějšího odhadu počtu soutěžících také obdrží dřevěnou švýcarskou kravičku!

Pravidla soutěže

Do soutěže budou zařazeny nejvýše 3 fotografie od jednoho autora odeslané do termínu ukončení soutěže.

Minimální (a současně doporučený) rozměr každé fotografie: 1920 x 1080 pixelů, maximální velikost 3 MB.

Vyhlášení vítězných snímků proběhne do 12.10.2018 prostřednictvím webových stránek MojeSvycarsko.com. Autoři vítězných snímků budou neprodleně kontaktování a vyzváni k převzetí cen.

Účastník soutěže smí do soutěže přihlásit výhradně snímky, jejichž je jediným autorem.

Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo soutěžní snímky zveřejnit v reklamních projektech bez dalšího souhlasu autora. Toto oprávnění poskytuje soutěžící jako autor pořadateli bezplatně a bez jakéhokoli časového, územního nebo jiného omezení. Pořadatel je oprávněn zaslané fotografie přiměřeně retušovat a doplnit je svým logem nebo jiným přiměřeným reklamním motivem. Soutěžící odpovídá za souhlas osob vyfocených na zaslaných fotografiích s jejich užitím dle těchto podmínek.

Fotografie podléhají schválení pořadatelem.

Fotografie nekorespondující s tématem soutěže budou vyřazeny.

Přihlášením do soutěže vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a jejich použitím pro zasílání informací pořadatelů soutěže a pro vyhodnocení soutěže. Účastník soutěže v případě zaškrtnutí políčka „Mám zájem o zasílání newsletteru Switzerland Tourism“ souhlasí se zasíláním českého newsletteru Switzerland Tourism (max. 12x ročně) a uděluje zároveň souhlas se zpracováním osobních údajů, jehož znění je umístěno na MojeSvycarsko.com/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (a ode dne účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 podle tohoto nařízení) a souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů, které nalezne na MojeSvycarsko.com/ochrana-osobnich-udaju. Souhlas je poskytován na dobu 10 let a lze ho bezplatně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

Pořadatel soutěže:

HST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 256 005 83.